SZKOLENIE BHP OKRESOWE DLA PRACODAWCÓW I INNYCH OSÓB KIERUJĄCYCH PRACOWNIKAMI

Pierwsze szkolenie bhp okresowe trzeba wykonać w ciągu 6 miesięcy od zawarcia stosunku pracy. Kolejne cyklicznie co 5 lat.

Szkolenie bhp okresowe dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami jest przeznaczone dla wszystkich osób należących do tzw. kadry kierowniczej, czyli osób które zarządzają pracą innych oraz pracodawców. Jeśli zatrudniasz lub kierujesz pracą chociaż jednego pracownika powinieneś obyć takie szkolenie bhp.

Szkolenie bhp można obyć w formie szkolenia bhp online lub stacjonarnie. Powinno być zorganizowane zgodnie z programem szkolenia bhp dostosowanym do warunków danej pracy.

 

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:

a) oceny zagrożeń występujących w procesach pracy oraz ryzyka związanego z tymi zagrożeniami,

b) kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,

c) ochrony pracowników przed zagrożeniami związanymi z wykonywaną pracą.

szkolenia bhpszkolenia bhp