SZKOLENIE BHP OKRESOWE DLA KADRY ROBOTNICZEJ

Pierwsze szkolenie bhp okresowe trzeba wykonać w ciągu 12 miesięcy od zawarcia stosunku pracy. Kolejne cyklicznie co 3 lata.

Szkolenie bhp okresowe dla kadry robotniczej jest przeznaczone dla wszystkich osób wykonujących pracę z przewagą pracy fizycznej np. pracownicy produkcji, magazynów, robotnicy itd.

Szkolenie bhp można obyć w formie szkolenia bhp online lub stacjonarnie. Powinno być zorganizowane zgodnie z programem szkolenia bhp dostosowanym do warunków danej pracy.

 

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:

a) przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy związanych z wykonywaną pracą,

b) zagrożeń związanych z wykonywaną pracą oraz metod ochrony przed tymi zagrożeniami,

c) postępowania w razie wypadku i w sytuacjach zagrożeń.

szkolenia bhpszkolenia bhp