SZKOLENIE BHP OKRESOWE DLA KADRY INŻYNIERYJNO – TECHNICZNEJ

Pierwsze szkolenie bhp okresowe trzeba wykonać w ciągu 12 miesięcy od zawarcia stosunku pracy. Kolejne cyklicznie co 5 lat.

Szkolenie bhp okresowe dla kadry inżynieryjno-technicznej jest przeznaczone dla pracowników zakładów pracy, w szczególności projektantów, konstruktorów, technologów oraz organizatorów produkcji. Przy kompletowaniu grup pracowników do szkolenia należy brać pod uwagę podobieństwo prac wykonywanych przez uczestników szkolenia.

Szkolenie bhp można obyć w formie szkolenia bhp online lub stacjonarnie. Powinno być zorganizowane zgodnie z programem szkolenia bhp dostosowanym do warunków danej pracy.

 

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:

a) identyfikacji i oceny zagrożeń występujących w procesach pracy,

b) organizacji pracy i stanowisk pracy zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii,

c) metod likwidacji lub ograniczenia zagrożeń czynnikami występującymi w środowisku pracy.

.

szkolenia bhpszkolenia bhp