SZKOLENIE BHP OKRESOWE DLA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACYJNO – BIUROWYCH

Pierwsze szkolenie bhp okresowe trzeba wykonać w ciągu 12 miesięcy od zawarcia stosunku pracy. Kolejne cyklicznie co 6 lat.

Szkolenie bhp okresowe dla pracowników administracyjno – biurowych jest przeznaczone dla wszystkich osób wykonujących prace z monitorem ekranowym powyżej 4 godz. dziennie.

Szkolenie bhp można obyć w formie szkolenia bhp online lub stacjonarnie. Powinno być zorganizowane zgodnie z programem szkolenia bhp dostosowanym do warunków danej pracy.

 

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:

a) oceny zagrożeń związanych z wykonywaną pracą,

b) metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników,

c) kształtowania warunków pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy,

d) postępowania w razie wypadku oraz w sytuacjach awaryjnych.

szkolenia bhpszkolenia bhp