Okresowe szkolenia BHP w Warszawie i kursy online

Okresowe szkolenia BHP muszą przechodzić pracodawcy, kierownicy (kadra zarządzająca i osoby kierujące pracownikami), pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych, pracownicy inżynieryjno-techniczni, pracownicy służby BHP, pracownicy administracyjno-biurowi oraz wszyscy, którzy podczas pracy są narażeni na szkodliwe lub uciążliwe dla zdrowia czynniki. Nasza firma z Warszawy przeprowadza szkolenia BHP na wszystkich stanowiskach. Oferujemy również efektywne kursy BHP na platformie online.

Okresowe szkolenia BHP powinny być wykonywane do 6 miesięcy od momentu zatrudnienia dla pracodawców oraz kierowników oraz do 12 miesięcy od momentu zatrudnienia dla pozostałych stanowisk. Następne szkolenia powinny odbywać się cyklicznie co parę lat – w ich częstotliwość zależy od stanowiska. Mają one inne charakter niż szkolenia wstępne BHP, które powinny być przeprowadzane przed podjęciem pracy. Na naszej platformie można również skorzystać z kursu BHP online.

Częstotliwość okresowych szkoleń BHP przedstawia poniższy wykres:

Częstotliwość: szkolenia bhp okresowe

szkolenia bhp on line

Szkolenia okresowe BHP dla pracowników i stanowisk robotniczych

Kursy BHP dla stanowisk robotniczych powinny mieć charakter instruktażu. Zgodnie z tym, co zostało przedstawione na powyższym wykresie, nie powinny one odbywać się rzadziej niż co 3 lata. Ich częstotliwość się zwiększa, jeśli na danym stanowisku robotniczym istnieje duże zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia.

W programie szkoleń okresowych dla stanowisk robotniczych znajdują się zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy na danym stanowisku. Pracownicy stanowisk robotniczych muszą zostać zaznajomieni z zagrożeniami i niebezpieczeństwami związanymi z ich pracą. Muszą również poznać instrukcje, jak radzić sobie w sytuacjach kryzysowych, takich jak wypadek lub inne wydarzenie zagrażające zdrowiu i życiu (awaria urządzenia, pożar). Istotne jest również przekazanie wiedzy odnośnie zasad udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenia okresowe BHP dla pracodawców

Obowiązek odbycia okresowych szkoleń BHP obejmuje również kadrę kierowniczą oraz pracodawców. Muszą oni znać regulacje prawne dotyczące prawa pracy, poznać zasady bezpieczeństwa i higieny pracy. Podczas szkolenia dla pracodawców, przedstawiane są im zagrożenia związane ze wszystkimi stanowiskami w firmie oraz analizowana jest ocena ryzyka zawodowego. Pracodawcy muszą przejść takie szkolenie, aby mogli zagwarantować bezpieczne i komfortowe warunki pracy oraz udzielić instruktażu z BHP dla konkretnych stanowisk w przypadku takiej konieczności.

Nasza firma BHP z Warszawy przeprowadza okresowe szkolenia BHP dla wszystkich stanowisk, z uwzględnieniem ich specyfiki oraz branży. Organizujemy szkolenia na terenie Warszawy i okolic. Szukasz szybkiego i efektywnego szkolenia? Sprawdź nasze propozycje szkoleń BHP online.

szkolenia bhpszkolenia bhp