ewakuacjaPRÓBNE EWAKUACJE

Możemy zorganizować dla Państwa profesjonalną próbną ewakuację obiektu. Przepisy prawa stanowią, że każdy obiekt powinien przynajmniej raz na dwa lata przejść taką próbę. Wnioski z tego typu wydarzeń są nieocenione. Można w łatwy sposób zobaczyć jak zachowywaliby się nasi pracownicy w sytuacji realnego zagrożenia. A potem, wykonać odpowiednie kroki: np. szkolenia dla osób "funkcyjnych" odpowiedzialnych za kierowanie ewakuacją, wyznaczenie łatwiej dostępnych miejsc zbiórki, wdrożenie odpowiednich procedur. Ewakuację możemy przeprowadzić przy asyście straży pożarnej (z miejscowej jednostki PSP). 

 

szkolenia bhp