OCENA RYZYKA ZAWODOWEGOszkolenia bhp

Co to jest?

Ocena Ryzyka jest analizą, którą każdy pracodawca powinien przeprowadzić w swojej firmie. Wynikiem tej analizy są karty informacyjne o ryzyku zawodowym na poszczególnych stanowiskach pracy, z którymi zgodnie z polskim prawem, trzeba zapoznawać pracowników pracujących na danych stanowiskach.

Każdy pracownik powinien znać Ryzyko Zawodowe na swoim stanowisku pracy!

 

Nasza firma może przeprowadzić taką ocenę dla Państwa. Największym plusem dla Państwa tej usługi jest nasze doświadczenie. Od wielu lat wykonujemy takie zlecenia, a dobrze wykonane Ryzyko Zawodowe jest podstawowym zagadnieniem bhp w każdej firmie. Nasz Specjalista w porozumieniu z Państwem pomoże zidentyfikować zagrożenia w zakładzie – na poszczególnych stanowiskach pracy. Zaproponuje środki profilaktyczne i zapobiegawcze zmniejszające ryzyko do poziomu akceptowalnego. Zostanie wykonana odpowiednia dokumentacja oraz wprowadzona procedura. W związku z faktem, iż ryzyko trzeba aktualizować, po każdej znaczącej zmianie w zakładzie, jedną aktualizację w okresie do 2 lat od wystawienia dokumentu zagwarantujemy Państwu w ramach współpracy. 

 

szkolenia bhp

 

 

szkolenia bhp