DOKUMENTACJA POWYPADKOWA

Co to jest?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, po każdym wypadku w pracy lub w drodze do/z pracy należy przeprowadzić odpowiednie postępowanie powypadkowe. W ramach, którego należy wykonać odpowiednią dokumentację: protokół powypadkowy lub kartę wypadku w drodze. Wiąże się to często w wymogiem posiadania dość „specjalistycznej” wiedzy, dokumenty powinny być sporządzone rzetelnie, aby poszkodowany pracownik nie utracił praw odszkodowawczych z powodu błędów formalnych. Dlatego warto zlecić wykonanie takiej usługi naszej firmie.

Wykonujemy dokumentacje wypadków: w drodze do/z pracy, wypadków w pracy: ciężkich, zbiorowych, śmiertelnych i innych…

 

szkolenia bhpszkolenia bhp